Openhartig inspirerend verhaal. Erg mooie lezing.

Bij CentraM hield ik een lezing voor de vrijwiliggers van het netwerk Blue. 

.

Dank je wel voor je duidelijke en compacte verhaal. Veel bekende dingen vanuit mijn eigen onderzoek onder hoogopgeleide vrouwen. Ook veel nieuwe dingen: je dilemma’s hoe ermee om te gaan in relatie tot je kinderen, patronen die je hebt gezien bij de verschillende instanties van de hulpverlening en hoe geweld steeds maar verder blijft gaan. 

.

Bedankt voor je openhartige verhaal. Het laat zien dat het om allerlei redenen moeilijk is om huiselijk geweld te stoppen. Jouw verhaal heeft mij weer geïnspireerd om hier aan bij te dragen. 

.

Goed opgebouwd verhaal. Sterk  om jouw verhaal naar buiten te brengen. Sterk om niet de ex-partner af te doen als nare man. 

Onbegrijpelijk om te horen wat een invloed een ‘narcistische’ man kan hebben op de rest van je leven. Erg mooie lezing, goed inzichtelijk en voor mij weer nog duidelijker om zelf sterk te blijven en alleen te handelen wat je zelf wil en je niet laten meeslepen door wie of wat dan ook. Dank je wel!


- Netwerk Blue - CentraM maatschappelijke dienstverlening - Amsterdam

Ester Wijnen Spreekt

Crevecoeur 6
5221 CE  ‘s-Hertogenbosch


  06 - 306 21 372
 ester@esterwijnen.nl

Volg mij op