Als bruggenbouwer leg ik verbindingen en gebruik de collectieve ervaringskennis

Organisaties

Een stevige en doordachte aanpak van de inzet van ervaringswerkers in het sociaal domein is nu een zaak van groot belang. (Keuzenkamp, 2020, socialevraagstukken.nl)

Een ervaringsdeskundige huiselijk geweld inzetten als ervaringswerker in een organisatie levert veel op. Een ervaringswerker kan:

 • Als kwartiermaker werken aan verandering vanuit de leefwereld, de bedoeling.
 • Als kritisch adviseur een luis in de pels zijn richting professionals en het management. 
 • Als bruggenbouwer een schakel zijn tussen klant en organisatie en tussen systeem en leefwereld. 
 • Een gids zijn naar collectieve ervaringskennis.
 • Spreken vanuit het perspectief van het slachtoffer en beter duiden wat werkt en wat niet.

De handreiking Samen Deskundig benoemt het belang van samenwerking, geeft concrete voorbeelden en randvoorwaarden voor succes. Of lees de vele publicaties van Movisie over de inzet van ervaringsdeskundigheid. 

 

 

Ik wil graag mijn waardering uiten voor de wijze waarop je partnergeweld bespreekbaar maakt. Je durft je kwetsbaar op te stellen en bent daarin meteen een zeer krachtig voorbeeld voor zoveel vrouwen. Daarnaast start je het gesprek, de discussie, doorbreek je stereotypen en verbind je mensen zodat we samen partnergeweld kunnen aanpakken.

Samen deskundig vanuit gelijkwaardigheid

Daar geloof ik in! Samen bereiken we meer door kennis uit wetenschap, praktijk en geleefde ervaring samen te brengen. Ik ben professioneel ervaringsdeskundig en wil een constructieve bijdrage leveren aan het terugdringen van huiselijk geweld. Ik put niet alleen uit mijn eigen verhaal maar gebruik de collectieve ervaringskennis van een grote groep mensen met verhalen.

Wat neem ik mee in mijn professionele achtergrond? Mijn opleidingen in coaching, systemisch werk, karakterstructuren, organisatieopstellingen. Mijn ondernemerschap als interim-manager, begeleider en coach in organisatieontwikkeling, verandermanagement en leiderschap. Mijn ervaring in klantcontactomgevingen, transities en ketensamenwerking in het maatschappelijk veld. Mijn mix van analytisch systeemdenken (bovenstroom) en intuïtief systemisch denken (onderstroom). Als organisatiedeskundige en ervaringsdeskundige sla ik een brug tussen theorie en praktijk voor organisaties in het sociaal- en veiligheidsdomein. Alleen met een lange termijn strategie en serieuze inzet van ervaringswerkers brengen we werken vanuit de bedoeling dichterbij.

 

De menselijke maat

Breng de menselijke maat in je organisatie door mijn inzet als ervaringsdeskundige partnergeweld. Dat kan in de volgende rollen:

 • Geven van voorlichting aan professionals
 • Lezingen of gastlessen
 • Ontwikkelen of toetsen van beleid of regiovisie
 • Bijdrage aan themadagen of lotgenotengroepen
 • Deelname aan cliëntenraad
 • Deskundigheidsbevordering bestuurders en beleidsmakers
 • Toetsing ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van onderzoek
 • Lid taskforce, programmateam of klankbordgroep
 • Project- of programmamanager huiselijk geweld
 • Interim-manager van een team of afdeling

Nieuwsgierig naar wat ik voor jullie organisatie kan betekenen?

JA, IK WIL CONTACT

Ervaringsdeskundige partnergeweld

Als je met mij werkt krijg je hoge professionaliteit en oprechte eerlijkheid. Ik heb contacten met wetenschappers, ben actueel in de vakliteratuur, verricht ervaringsonderzoek onder (ex-)slachtoffers en heb continu contact met de doelgroep. Zelf neem ik als ervaringsdeskundige ook deel aan onderzoek van onder andere het NSCR, Safewomen.nl en Hiil.

Ester Wijnen Spreekt

Crevecoeur 6
5221 CE  ‘s-Hertogenbosch


  06 - 306 21 372
 ester@esterwijnen.nl

Volg mij op