Ik geef stem aan alle mensen die partnergeweld meemaken

Het gaat eigenlijk niet om mijn verhaal. Ik wil spreekbuis zijn voor alle sterke mannen en vrouwen die (ex-)partnergeweld meemaken.

Om allerlei redenen kan niet iedereen het podium pakken. Dat is ook geen doel op zich. Bescherm vooral jezelf en je kinderen zolang dat nodig is. Weet dat ik jouw verhaal, ervaring en dilemma’s meeneem.

Ik zet dit in om aan verbetering van het systeem te werken. De paraplu, de veilig thuizen en alle ketenpartners. Er is een stuwmeer aan vrouwen die zich niet gezien, gehoord of erkend voelt.

  • Omdat de focus op het belang van de kinderen ligt. En partnergeweld vaak wordt gezien als vechtscheiding.
  • Omdat patronen niet worden doorzien waardoor je slachtoffer zijn niet wordt onderkend.
  • Omdat de professional soms zelf ingezogen wordt of in de kindpositie zit.
  • Omdat er handelingsverlegenheid is.
  • Omdat nieuwe kennis uit wetenschap niet altijd bekend is of wordt toegepast.
  • Omdat ervaringsdeskundigheid niet altijd wordt benut.

Dit mogen we niet negeren. En verdient de aandacht.

Andersom bekeken, er liggen legio kansen. Waarbij samen doen de sleutel is. Neem ons serieus, laat ons mee doen, geef ons plek, geef ons stem.

Niet tegen elkaar. Juist samen voor elkaar. Voor een betere wereld.


 Reageer hier op LinkedIn

Ester Wijnen Spreekt

Crevecoeur 6
5221 CE  ‘s-Hertogenbosch


  06 - 306 21 372
 ester@esterwijnen.nl

Volg mij op