Noem je ex-partner nooit een narcist

Want voor je het weet wordt jij gelabeld tot borderliner en is de diagnose door hulpinstanties compleet. Daar is de… vechtscheiding!

‘Want mensen die elkaar zo zwart maken, dat is gewoon onvolwassen gedrag.’

Een veel gehoorde klacht van ‘slachtoffers’ is dat Veilig Thuis, maatschappelijk werk, GGZ, wijkteam etc. partnergeweld niet onderkent. Het ontbreekt aan kennis.

Het lijken gewoon twee ruziende ouders. Die dus maar even ‘normaal’ moeten doen en daar ‘samen’ uit moeten komen. En omdat de partijen niet aan ‘waarheidsvinding’ doen ligt de bal weer bij de ruziende ouders. Tel daar ‘handelingsverlegenheid’ bij op en de chaos is compleet.

Partnergeweld heeft veel meer aandacht nodig!

Nee, dit is niet bedoeld als schoppen tegen het systeem. Want ik ben geen schopper. Ja, het is wel bedoeld om aandacht te vragen voor kennis over partnergeweld en vooral psychisch geweld. Want het niet kennen en onderkennen van deze vormen van geweld heeft verstrekkende gevolgen.

Het verhoogt de onveiligheid van de ouder die het treft en van de kinderen die in het spel zijn. Met alle gevolgen van dien wat zoveel betekent als jarenlang in een tussenzone verkeren waarin je maar niet vooruit komt.

Mijn wens? Meer kennisontwikkeling om erger te voorkomen.


 Reageer hier op LinkedIn

Ester Wijnen Spreekt

Crevecoeur 6
5221 CE  ‘s-Hertogenbosch


  06 - 306 21 372
 ester@esterwijnen.nl

Volg mij op