Ook jouw verhaal telt mee. Geef stem aan jezelf en deel jouw ervaringen.

Ervaringsonderzoek hulp bij partnergeweld

Doe je mee aan het ervaringsgericht onderzoek (ex-)partnergeweld? Sluit je aan bij De Stem van WIJ …

Net als een diamant heeft een ervaring vele facetten…

Slachtoffers van (ex-)partnergeweld voelen zich onvoldoende gezien, gehoord en begrepen en daardoor niet goed geholpen door de professionals waar zij mee te maken krijgen. Maar vaak ervaren ze datzelfde bij familie, naasten in hun omgeving of omstanders in het algemeen.

Ook voelen ze schaamte, schuld of angst en de kans om veroordeeld te worden (victim blaming) waardoor ze er niet over durven spreken.

De stem van WIJ …

Om die reden startte ik een ervaringsgericht onderzoek. Om stem te geven aan WIJ, het collectief, onze ervaringen. Het gaat over zowel positieve als minder positieve ervaringen. Want beiden doen ertoe!

Met dit onderzoek los ik niet direct de bestaande problemen op die in het krachtenveld spelen. Wel kan ik op basis van dit onderzoek nog beter stem geven aan slachtoffers, de boodschap over betere hulp verspreiden en adviezen geven aan instantiies en hulpverleningsorganisaties.

Met dit onderzoek wil ik:

Inzicht krijgen in de beleving van (ex-)slachtoffers van (ex-)partnergeweld ten aanzien van de eigen ervaring, die met hulpverlening en met omstanders. De overeenkomsten, de verschillen en de nuances.
Collectieve ervaringskennis opbouwen, de wij-kennis, om die in te zetten voor awareness, verhogen van bewustzijn en betere beeldvorming voor:

  • Professionals, organisaties, bestuurders, politici.
  • Omstanders (iedereen is een omstander)
  • Breed maatschappelijk debat

Jouw ervaring is belangrijk! Geef stem aan jezelf en wees daarmee een licht voor anderen. Alles is anoniem uiteraard.

Wil je ook mee doen? Meld je dan hieronder aan.

Alvast goed om te weten voordat je begint

Anonimiteit

Vertrouwelijkheid en anonimiteit is geborgd want de onderzoekresultaten worden gebruikt om:

  • Op collectief niveau vergelijkbare ervaringen te zien of juist de verschillen en de nuances
  • Om quotes en voorbeelden eruit te halen in algemene zin, ter illustratie van specifieke thema’s
    Nooit zal een individueel verhaal worden gedeeld, nooit worden namen of e-mailadressen gedeeld. Alleen ik, Ester Wijnen, heb toegang tot de onderzoeksgegevens.

Soort onderzoek

Kwalitatief: onderzoek naar ervaringen, gevoel, interpretaties, betekenis.
Kwantitatief: voor systematische vergelijking worden enkele data gevraagd en vastgelegd

partnergeweld lezing terreur intiem

Definities

(Ex-)partnergeweld is iedere vorm van fysiek, seksueel, psychisch of economisch geweld tussen echtgenoten of personen die samenwonen of samengewoond hebben en tussen wie een duurzame, affectieve en seksuele band bestaat of bestaan heeft. Soms ontstaat het geweld pas na de relatiebreuk. Onder economisch geweld verstaan we bijv. het controleren van uitgaven of het continu ter verantwoording worden geroepen over uitgaven.

Afbakening

Het onderzoek gaat over jouw ervaring met (ex-)partnergeweld, eventuele hulpverlening, instanties die betrokken zijn en de effecten daarvan op jezelf. Dus niet de ervaring van anderen of informatie die je van internet of uit de (sociale) media haalt.

Vragen

Vragen zijn zowel open als meerkeuze. Soms zijn vragen niet van toepassing. Bijvoorbeeld als je niet met bepaalde instanties te maken had. Of geen hulp hebt gehad. Alle overige vragen zijn zeer relevant en met jouw antwoorden maak je de kwaliteit van dit onderzoek hoger. Laat dus geen vragen open.

Wil je ook mee doen? Meld je dan hieronder aan.

Ester Wijnen Spreekt

Crevecoeur 6
5221 CE  ‘s-Hertogenbosch


  06 - 306 21 372
 ester@esterwijnen.nl

Volg mij op